កិច្ច​ប្រជុំ​កម្រិតខ្ពស់លើកទី៩រវាងក្រសួង​ឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម(MIH)ជាមួយ​អង្គភាព​កម្មសិទ្ធិ​​បញ្ញាសឹង្ហបុរី​(IPOS)

កិច្ច​ប្រជុំ​កម្រិតខ្ពស់លើកទី៩រវាងក្រសួង​ឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម(MIH)ជាមួយ​អង្គភាព​កម្មសិទ្ធិ​​បញ្ញាសឹង្ហបុរី​(IPOS) អមជាមួយនឹងសិក្ខាសាលា​​ស្តីពីការចុះបញ្ជីប្រកាសនីយ​បត្រ​តក្ក​កម្មសិង្ហបុរីនៅ​កម្ពុជា ចំនួន៣លើក......

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយ:កិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ នៅទីស្តីការក្រសួង

កិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ នៅទីស្តីការក្រសួង មានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខារវាងក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍...

ពិធី​បេីកសន្និសីទរួម​ស្តីពី​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ ក្រោមប្រធាន​បទ​ ការ​ទទួល​ស្គាល់​សុពលភាព​ប្រកាសនីយបត្រ​តក្កកម្ម​អឺរ៉ុប​នៅ​កម្ពុជា​

ពិធី​បេីកសន្និសីទរួម​ស្តីពី​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ ក្រោមប្រធាន​បទ​ ការ​ទទួល​ស្គាល់​សុពលភាព​ប្រកាសនីយបត្រ​តក្កកម្ម​អឺរ៉ុប​នៅ​កម្ពុជា​ ពិធី​បេីកសន្និសីទរួម​ស្តីពី​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ ក្រោមប្រធាន​បទ​ ការ​ទទួល​ស្គាល់​សុពលភាព​ប្រកាសនីយបត្រ​តក្កកម្ម​អឺរ៉ុប​នៅ​កម្ពុជា​...

ព័ត៌មានថ្មីៗ ព័ត៌មាន | ព្រឹត្តិការណ៏
ចំនួនអ្នកចូលមើល 5017
653 621 467 894
527 220 979 413
914 895 964 989
468 នាក់
ថ្ងែនេះ
230 នាក់
ម្សិលមិញ
962
ក្នុងខែនេះ
សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់៖ អត្រាចម្លងជំងឺកូវីដ បានថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់, សូមពលរដ្ឋបន្ត
ដៃគូសហការ
ទំនាក់ទំនង
088 222 2249
adm.dipr@gmail.com
៤៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ១២០២០៣

ប្រអប់សារ

 • https://soyapango.gob.sv/
 • https://jsmp.upr.edu/
 • https://www.uco.es/biodehesaapp
 • https://soadip.doa.gov.lk/
 • https://yelloweb.dev.br/
 • https://www.longjack.in/
 • https://www.ifc-riodosul.edu.br/
 • https://chinabistro.co/
 • https://startmyreview.com/
 • https://iea.edu.ar/
 • https://formalegno.com.br/
 • https://www.capitalsalud.gov.co/
 • https://www.studiovitulli.it/
 • http://pasirmas.kktm.edu.my/
 • https://afore.com.pl/
 • https://www.dobravinice.cz/
 • https://cybersecurity.kpi.kharkov.ua/
 • https://www.pimectransformaciodigital.org/
 • https://blogs.ui.ranepa.ru/
 • https://www.cecb.lk/
 • https://proyectosarquitectonicos.ua.es/
 • https://licensetocure.org/
 • https://www.itvix.com.br/
 • https://centrodeinvestigacioningenieria.udd.cl/
 • https://www.sieca.int/
 • https://www.race4home.com.my/
 • https://givsnacks.com/
 • https://lightingdigital.gov.lk/
 • https://sabujsangha.org/
 • https://pulso.iberoleon.mx/
 • https://www.polskirecykling.org/
 • https://coes.dypgroup.edu.in/
 • http://prereg.xenodragon.io/
 • http://blog.antiochschool.edu/
 • https://deportes.elhierro.es/
 • http://torginolpaints.com/
 • https://www.asaltech.com/
 • https://www.digitalshoestring.net/
 • https://sublisport.pl/
 • https://baires-code.com
 • https://www.factorfrancisco.org/
 • https://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/
 • Copyright Themes © 2022